image

alles over de eerste barneveldse houthandel


3e prijsverhoging Vurenhout per 1 april 2021

Opnieuw prijsverhoging vurenhout per 1 april 2021

Vurenhout

Het is alweer bijna een jaar geleden dat wij de eerste lockdown voor de kiezen kregen. Niemand had kunnen voorspellen in wat voor een tumultueuze markt we terecht zouden komen. De ongekende wereldwijde vraag naar bouwhout en aanverwante houtproducten heeft geleid tot tekorten en tot record-prijsstijgingen. Hoewel wij natuurlijk allemaal hoopten op meer stabiliteit in 2021, is de realiteit dat het dit jaar nóg moeilijker wordt. De redenen zijn talrijk en gevarieerd. Wereldwijd worden we geconfronteerd met een golf aan bouwwerkzaamheden; tegelijkertijd richt de bouw zich meer en meer op CO2-neutraal bouwen, waarbij het gebruik van hout steeds belangrijker wordt. Wij vinden het belangrijk om u als klant goed te informeren over wat er gaande is en daarom geven wij puntsgewijs aan wat de belangrijkste redenen zijn:

  1. De vraag naar hout in constructieve oplossingen neemt toe . Denk aan CLT en gelamineerde liggers.
  2. Aziatische economieën herstellen sterk, vooral uit China is de vraag enorm.
  3. In de Verenigde Staten worden veel woningen bijgebouwd, grotendeels gebouwd van hout. De vraag vanuit de VS naar Europees hout is groot, omdat de eigen zagerijen de vraag niet aankunnen.
  4. De prijzen van houtpulp zijn flink gedaald, boseigenaren reageren hier op met een stop op kappen. Dat heeft behoorlijk wat effect op de aanvoer van stammen voor de zagerijen. Op dit moment zijn de voorraden stammen tot een bedenkelijk niveau gedaald.
  5. Covid is van invloed op alle productieprocessen binnen de houtsector. Normaal gesproken kan een zagerij fluctuaties opvangen, maar alle genoemde redenen in combinatie met uitval van personeel is nauwelijks te handelen.

Wij realiseren ons dat de boodschap niet erg positief is. Wat er op dit moment gaande is zal naar verwachting in 2021 niet gaan veranderen. Beschikbaarheid blijft een issue en niets wijst erop dat de prijzen gaan stabiliseren in 2021.

Wij hebben voor het 2e kwartaal wederom een behoorlijke prijsverhoging gekregen. Wij zullen per 1 april deze prijsverhoging opnieuw aan u moeten doorberekenen, het zal ergens tussen de 20 en 25% gaan worden. Wij begrijpen dat de huidige omstandigheden tot onrust in de bouwsector kan leiden; helaas hebben wij geen enkele invloed hier op. Wij proberen de ontwikkelingen goed te volgen en u tijdig te informeren. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op en wij hopen op dat u begrip heeft voor deze bizarre situatie.

 

Plaatmaterialen

Wat de plaatmaterialen betreft krijgen we ook meldingen van prijsverhogingen van onze leveranciers als gevolg van de overspannen markt. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de prijsverhogingen concreet gaan worden, dit is ook per materiaalsoort weer erg wisselend. We houden u op de hoogte!